युवकांच्या सक्षमीकरणासाठी १० दिवशीय प्रशिक्षण


बीड
महाराष्ट्र शासनाने युवकांच्या विकासासाठी स्वतंत्र युवा धोरण जाहीर केले असून या धोरणाअंतर्गत राज्यातील युवकांमधील नेतृत्व गुणांचा व व्यक्तिमत्त्वाचा विकास घडवून आणण्यासाठी युवा नेतृत्व व व्यक्तिमत्व विकास शिबीराचे आयोजन निश्चित केले आहे. युवकांच्या सक्षमीकरणाकरीता विविध विषयावरील १० दिवशीय दोन प्रशिक्षण शिबीराचे आयोजन क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यातर्फे दि. १६ ते २५ फेब्रुवारी आणि दि. १५ ते २४ मार्च २०१६ या कालावधीत शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, म्हाळूंगे, बालेवाडी, पुणे-४५ येथे करण्यात आले आहे.
या प्रत्येक शिबीरासाठी बीड जिल्ह्यामधून ७ मुले व ७ मुलींची निवड करुन पाठविण्यात येणार आहेत. शिबीरात सहभागी होण्यासाठी युवकांना पुढील प्रमाणे निकष आहेत. वय २२ ते २९ वर्षा दरम्यान असावे. युवक पदवीधर असावा. नेहरु युवा केंद्राकडे नेहरु युवा कर्मी छधउ, राष्ट्रीय सेवा योजनेचे २ कॅम्प पुर्ण केलेले विद्यार्थी, राष्ट्रीय छात्रसेनेचे विद्यार्थी, एम.एस.डब्ल्यू, एम.ए. सायकॉलॉजी इत्यादी शिक्षण घेत असलेले युवक, स्वयंसेवी संस्था, नोंदणीकृत युवा व महिला मंडळे इत्यादी कडून सामाजिक कार्यात रस घेणारे व आवड असणारे युवक असावेत.
तरी वरील निकष पुर्ण करत असलेल्या युवक व युवतींनी आपल्या सर्व शैक्षणिक व आवश्यक प्रमाणपत्रासह अर्ज जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, बीड येथे बुधवार दि. १० फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत कार्यालयीन वेळेत सादर करावेत असे जिल्हा क्रीडा अधिकारी, बीड यांनी कळविले आहे.
comments
Leave a reply

आपली प्रतिक्रिया थोड्यावेळाने वेबसाइटवर दिसणार आहे. कृपया प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आक्षेपार्ह शब्दाचा वापर करू नये. आक्षेपार्ह शब्दाचा वापर केला असेल तर अश्या प्रतिक्रिया वेबसाइटवर दिसणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

Your E-mail ID not be published. Required *. मराठी/इंग्रजी साठी [CTRL + G] बटन वापरा

anti spam
(Maximum characters: 500)
characters left.

Required fields are marked (*)