बीड जिल्ह्यातील पात्र उमेदवारांसाठी लातूर येथे सैन्य भरती मेळावा


बीड
पुणे येथील क्षेत्रीय सैन्य भरती कार्यालयातर्फे लातूर येथील पोलीस परेड मैदान बाभळगाव येथे दिनांक ७ ते २२ एप्रिल २०१६ या कालावधीत पुणे, अहमदनगर, लातूर, उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यातील पात्र उमेदवारांसाठी सैन्य भरती मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या सैन्य भरतीसाठी संपुर्ण नोंदणी ऑनलाईन पध्दतीने करावयाची आहे. उमेदवारांना ही ऑनलाईन नोंदणी दिनांक २ फेब्रुवारी २०१६ पासून भारतीय सेनेच्या www.joinindianarmy.nic.in या संकेतस्थळावर करता येणार आहे. ऑनलाईन नोंदणीसाठी दिनांक २२ मार्च २०१६ हा अंतिम दिवस आहे असे पुणे येथील क्षेत्रीय सैन्य भरती कार्यालयातर्फे कळविण्यात आले आहे.




comments
Leave a reply

आपली प्रतिक्रिया थोड्यावेळाने वेबसाइटवर दिसणार आहे. कृपया प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आक्षेपार्ह शब्दाचा वापर करू नये. आक्षेपार्ह शब्दाचा वापर केला असेल तर अश्या प्रतिक्रिया वेबसाइटवर दिसणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

Your E-mail ID not be published. Required *. मराठी/इंग्रजी साठी [CTRL + G] बटन वापरा

anti spam
(Maximum characters: 500)
characters left.

Required fields are marked (*)